TSEN20241

 

ภาพบรรยากาศในงาน การประชุมเครือข่าย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

TSEN ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567

ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม