TSEN2

 
ภาพบรรยากาศในงาน
“ประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2566”
ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แสงวิทย์ ซายน์ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมบูทของเรา
และขอบคุณที่ให้ความสนใจในสินค้าของเรานะคะ