LAB Future & BIO Expo 2024

เก็บตกภาพบรรยากาศในงาน LAB Future & BIO Expo 2024

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น